เราคือ PN Storetailer

เว็บไซต์ของเรามีเป้าหมายจะสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่ทำธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้ได้มีไอเดียในการนำไปพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกของตนเองไปพร้อม ๆ กันกับเรา 

เรามี บริษัท พี.เอ็น สตีลโปรดักส์ จํากัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิต ชั้นวางสินค้า เป็นผู้สนับสนุนและก่อตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

โรงงานชั้นวางสินค้า PN