สวัสดีเราคือ PN Storetailer

เราคือ เว็บไซต์ที่มีเป้าหมายจะสร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปันความรู้ให้กับร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้ร้านค้าต่างๆได้มีกำลังใจและลุกขึ้นมา เรียนรู้ พัฒนา ร้านค้าของตนเองไปพร้อมๆกัน

PN Storetailer มี บริษัท พีเอ็น สตีลโปรดักซึ่งเป็นโรงงานผลิต ชั้นวางสินค้า เป็นผู้สนับสนุนและก่อตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

โรงงานชั้นวางสินค้า PN